Styrelsen

Styrelse 


  • Ordförande: Ulf Gottfridsson 073-2582202
  • Vice ordförande: Bengt Persson
  • Sekreterare: Christoffer Sjögren 070-9594973
  • Kassör: Peter Valeur 070-2140352
  • Ledamot: Camilla Silverfold
  • Ledamot: Fredrik Pettersson 0709-763000
  • Ledamot: Henrik Svensson 0733-238226
  • Ledamot: Markus Olsson 0708-166655


Styrelsemöten:

Styrelsen träffas i klubbstugan i hamnen kl 19:00 den första måndagen varje månad utom Januari, Juli och Augusti då vi vilar/är på havet. 


Vill du framföra/diskutera något så ring oss i styrelsen, se ovan.
Har du behov av senaste årsmötesprotokoll kontakta styrelsen.