Nyckel till Bom o Wc

Du som är medlem kan kvittera ut en nyckel till bommen. Denna nyckel passar även till dasset.


Ring Kristoffer Sjögren på telefon 070-9594973 och bestäm tid för utlämning av nyckel.


Depositionsavgiften är 300 kr som återfås när nyckeln återlämnas.


Du som har nyckel ansvarar för att du låser bommen och dasset efter dig.


Dasset öppnas när vi har båtar på våra gästplatser.