Sjösättning

Vi har en ramp för sjösättning av mindre båtar på släp.


Medlemmar använder rampen utan extra kostnad. Se sidan Nycklar.


Sjösättning och upptagning kostar 150 kr för icke medlemmar.
Icke medlemmar kontaktar hamnvärd för respektive vecka enligt listan på sidan Hamnvärd. Om bokning ej skett i förväg öppnas bommen i mån av tid.


Tilläggning utmed kajen är i övrigt endast tillåtet för lastning, lossning och tankning.


För betalning av avgift, eller ansökan om medlemskap, kontakta någon i styrelsen enligt listan på sidan Styrelsen.